CMM-opmåling

CMM målemaskine

MC Uldall Maskinfabriks målerum er klimareguleret, så der altid er samme temperatur og samme luftfugtighed, det sikrer at materialet i komponenterne ikke udvider sig eller trækker sig sammen.

Med CMM in house sikrer vi os emner i højeste kvalitet og korteste leveringstid.

Med vores 3D målemaskinen kan vi lave opmåling af kritiske emner, som giver kunden dokumentation for, at de angivne tolerancer overholdes. Målesoftware kan med stor fleksibilitet måle emner op til 1000x2000x800 mm. og kan håndtere helt små emner og op til 1200 kg i emnevægt.

Målerapporter og kontrolplaner – udarbejdes i samarbejde med vores kunder og udføres i det omfang som ønskes, data registreres i målerapporter. Under produktion kan medarbejderen foretage proces kontrol og ved eventuelle fejlbearbejdninger kan medarbejderne gribe ind og foretage de relevante justeringer.

Skal vi hjælpe dig?

Hvad er CMM?

CMM står for Coordinate Measuring Machine, på dansk en koordinatmålemaskine, og er en avanceret maskine, der anvendes til at måle geometriske egenskaber af genstande og komponenter med høj præcision.

En CMM måler objekter ved at bevæge en taster over overfladen af objektet og registrerer de koordinater, hvor tasteren berører objektet. Måledataene bliver så behandlet af en computer, der genererer en tredimensionel model af objektet. Disse målinger kan bruges til at vurdere kvaliteten af objektet, foretage kvalitetskontrol, oprette CAD-modeller og foretage reverse engineering.

CMM-målinger kan udføres på mange forskellige typer af materialer og komponenter, herunder metal, plastik og keramik. Det er en meget præcis og pålidelig metode til måling af dimensioner, vinkler, fladhed, rundhed, koncentricitet og andre geometriske egenskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte os